fbpx

Rezerwacje i zasady anulowania rezerwacji

  1. Zgłoszenie rezerwacji odbywa się poprzez prawidłowe wysłanie przez Klienta zgłoszenia rezerwacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Planet Harmony, poprzez kontakt telefoniczny, sms lub wiadomość. 
  2. Planet Harmony oświadcza, że uwzględnia tylko poprawnie wypełnione formularze i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące następstwem błędnego wypełnienia formularza przez Klienta. 
  3. Rezerwację uważa się za przyjętą wyłącznie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms, wiadomości lub telefonicznie przez pracownika Planet Harmony. 
  4. Opłaty za usługi pobierane są w chwili pojawienia się w salonie przed wykonaniem usługi według aktualnego cennika lub indywidualnego ustalenia z właścicielem Planet Harmony. 
  5. Planet Harmony zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w całości lub mniejszej kwoty w ramach zaliczki za wybrane rezerwacje, o czym poinformuje Klienta z wyprzedzeniem. 
  6. Klient jest zobowiązany pojawić się w gabinecie minimum 5 minut przed wyznaczoną godziną, w celu przygotowania się do usługi. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia usługi. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut usługa zostanie skrócona o ilość minut opóźnienia. 
  7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Planet Harmony w przypadku anulowania lub konieczności zmiany terminu lub godziny rezerwacji. Zmianę lub anulowanie rezerwacji można dokonać najpóźniej na 24h przed wyznaczonym terminem – w innym przypadku zostanie pobrana opłata za usługę według aktualnego cennika. 
  8. W nagłych przypadkach Planet Harmony zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego masażu. 
  9. Po wykonaniu usługi Planet Harmony może przesłać podziękowanie za wizytę, prośbę o wystawienie opinii oraz zaproszenie do zapisania się do newslettera.